Kunder

Våra kunder finns i såväl offentlig sektor som i det privata näringslivet.

En del kundrelationer är mångåriga och ibland dyker det upp spännande nya sammanhang.

Exempel på kunder som återkommer år efter år:

Sundsvalls kommun

Mittuniversitetet, Sundsvall

ELK i göteborg AB

Västtrafik, Göteborg
Göteborgslokaler, AB Framtiden
Almi Företagspartner AB på flera orter

Några kundröster

Det här var den bästa strategiövning vi någonsin genomfört./ VD kommunalt bolag efter en lunch till lunch övning med KIM metoden.

Vi hade inte haft råd att inte använda oss av KIM kontinuerligt under de senaste två åren. / IT produktionschef kommunalt bolag.

Jag kände mig osäker på om KIM-metoden skulle fungera på mina medarbetare som är teknokrater. Vi är ett lysande exempel på att det fungerar i vilken arbetsgrupp/bransch som helst. Styrelsen: Vi har aldrig haft sådan fart som nu efter KIM-insatsen. Medarbetare: KIM har en konkurrensfördel genom att det blir mycket gjort på kort tid./ Verksamhetsledare Eskadern Företagsutveckling AB.

Nu känner jag mig trygg i rollen som mentor. Utbildningen har gett mig en tydlig struktur och ett uppmuntrande förhållningssätt. /Mentor i Almis mentorprogram

Jag har lotsats lugnt och tryggt till nycklar för att leda processer och fått en tydligare självbild och stärkare självförtroende. /Deltagare i utbildningsprocess.

Tänk att det som kan förefalla så flummigt till slut landar i så konkreta åtgärdsplaner./Chef i offentlig verksamhet.

Den där KIM- metoden hjälpte mig att förstå hur det hänger samman för mig i mitt företag./ Företagsledare i tillväxtföretag.

Köp våra böcker "Boken om KIM” - en bok om systemsikt utvecklingsarbete KLICKA HÄR
"Handbok om systemiskt mentorskap och mentorprogram i arbetslivet”- KLICKA HÄR
KIM Human Organisation AB  |   Genvägen 3, 865 31 Alnö  |   0706 - 26 73 64  |   info@kim-human.org