Värderingar

Hälsa

Fokus på friskfaktorer, främjande perspektiv, motivations- och möjlighetsorientering. Gäller såväl individ, grupp, organisation och samhälle.

Humanism

Dynamisk syn på människa och organisation. Människors lika värde, alla kan utvecklas. Utveckling och förändring är ett normaltillstånd. Olikheter kan främja utveckling. Människa, grupp och organisation har en inneboende kraft och lust att utvecklas. Utveckling sker bäst inifrån under eget ansvar. De mänskliga resurserna är organisationens utvecklingspotential.

Helhet

Allt hänger samman och påverkar. Det finns ett samspel mellan den inre och den yttre världen, det stora perspektivet och det lilla (makro- och mikroperspektiv), det framträdande uppenbara och det bakomliggande omärkligt självklara. KASAM, dvs känsla av sammanhang, representerar stark utvecklingskraft.

Hållbarhet

Vi värnar om ett potent ansvarstagande för långsiktig hållbarhet. Ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Enskilt, organisatoriskt och samhälleligt.

Köp våra böcker "Boken om KIM” - en bok om systemsikt utvecklingsarbete KLICKA HÄR
"Handbok om systemiskt mentorskap och mentorprogram i arbetslivet”- KLICKA HÄR
KIM Human Organisation AB  |   Genvägen 3, 865 31 Alnö  |   0706 - 26 73 64  |   info@kim-human.org