Gro och Bente skriver Boken om KIM

KIM är en systemisk utvecklingsmodell som vi levt med de senaste 15 åren. Den har bidragit till många goda skratt och värdefulla insikter i en lång rad olika sammanhang. Vi har använt den för hållbar och kreativ utveckling av ledarskap, grupper och organisationer.

Vi, dvs Bente Kaj Henriksson och Gro Laupsa Holm har tillsammans utvecklat metoden och modellen och nu vill vi alltså berätta för andra om våra erfarenheter. Vi skriver och skissar tillsammans, Bente lägger sista handen vid illustrationerna. Förhoppningen är att boken skall vara ett stöd för rolig och kreativ organisationsutveckling.

I boken berättar vi om hur du kan använda metoden och vilka teorier den lutar sig på. Boken ges ut i eget förlag och går sannolikt i tryck under våren 2016.

Köp våra böcker "Boken om KIM” - en bok om systemsikt utvecklingsarbete KLICKA HÄR
"Handbok om systemiskt mentorskap och mentorprogram i arbetslivet”- KLICKA HÄR
KIM Human Organisation AB  |   Genvägen 3, 865 31 Alnö  |   0706 - 26 73 64  |   info@kim-human.org