KIM och samarbetspartners tecknar nya ramavtal

KIM AB har i samarbete med Simplisum AB tecknat ramavtal för coachning, grupputveckling och ledarutveckling med Åkroken Business Incubator.

KIM AB och Simplisum har tecknat nytt ramavtal med Göteborgs stad i samarbete med ÅF Infra Structure Management i Stockholm. Ledarutveckling, Ledningsgruppsutveckling och Medarbetarutveckling.

KIM tror på att tillsammans är stärkare. Olika samspelande kompetenser ger mer än den skickligaste spelaren kan ge ensam.

Köp våra böcker "Boken om KIM” - en bok om systemsikt utvecklingsarbete KLICKA HÄR
"Handbok om systemiskt mentorskap och mentorprogram i arbetslivet”- KLICKA HÄR
KIM Human Organisation AB  |   Genvägen 3, 865 31 Alnö  |   0706 - 26 73 64  |   info@kim-human.org